Problémové úlohy

1. Měření délky
Změřte průměr vlasu, tloušťku listu papíru, vnitřní a vnější průměr kádinky, hloubku dna zkumavky, sklon střechy naší školy. K měření použijte vhodná měřidla a vyčíslete, s jakou přesností jste měřili.

2. Hustota
Co je hustota? Hustota je fyzikální veličina, která nás informuje o tom, kolik váží jeden metr krychlový sledované látky. Pokuste se zjistit, jakou hustotu má sůl a voda. Kolik soli musím přidat do našeho bazénu, abych měl pocit, že se koupu v moři?
Našel jsem sadu plechů. Nejsem si jistý, o jaké kovy jde. Vypočítejte jejich hustotu, porovnejte je s hustotou v tabulkách a pomozte mi určit , jaké poklady jsem našel.

3. Spotřeba energie
Dostal jem chuť na kávu. Potřebuji ohřát vodu. Mám před sebou elektrický vařič a dvě různé rychlovarné konvice. Nemohu se rozhodnout. Co mi doporučíte? Která káva bude levnější? Kolik korun ušetřím za jeden rok správnou volbou elektrospotřebiče. (Počítej 10 šálků kávy za den a cenu jedné kWh přibližně 5,-- Kč.) ... (klikni)

4. Translační pohyb
Sleduj pohybující se tělesa a urči, jakým pohybem se pohybují. (Klikni a získáš bližší informace.)

5. Rotační pohyb

6. Účinnost elektrického vařiče

7. Odporové síly

8. Transformace energie

9. Vážení těles pákou

10. Hybnost
S využitím zákona zachování hybnosti a zákona akce a reakce vyrobte model dopravního prostředku, který bude poháněn stlačeným vzduchem . Jako zásobník vzduchu použijte dětský nafukovací balónek. Vyhrává model, který nejrychleji ujede úsek 2 m.

11. Katapult

12. Hmotnost planety Země
Podle stručného návodu, měřením a výpočtem určete hmotnost naší planety. Podrobnosti, ...

1. Teploměr
Termistor je polovodičová součástka, která propouští proud podle teploty. Navrhněte, jak lze termistor využít k měření teploty. Vytvořte jednoduchý elektrický obvod s termistorem a pozorujte, jak se mění velikost proudu s teplotou látky. Pro kalibraci teploměru vytvořte převodní tabulku a graf.

2. Atmosféra na Měsíci?
Může mít Měsíc atmosféru? Vypočítejte střední kvadratickou rychlost částic plynů a porovnejte ji s únikovou rychlostí Měsíce. Které plyny by mohly tvořit plynný obal Měsíce?

1.

1. Dioptrie
Kolik dioptrií má čočka vašich brýlí? Pokud nemáte brýle, navrhněte rozměry skleněných čoček, které mají +1,5 D a -2D.