Hlavní fáze realizace projektu

Anotace myšlenky - nápad, zlepšovací návrh, požadavky trhu.

Zhmotnění myšlenky - náčrt modelu ve 3D, předběžný rozpočet.

Plánování - tvorba projektové dokumentace, výkresy 2D, sestavy 3D, schémata zapojení elektrických rozvodů, rozvodů vody, vzduchu, ... ,kusovník, design, tabulky, rozpočet, časová přímka, postup výroby.

Strategie výroby modelu - materiál, pomůcky, vybavení, výroba a nákup součástek, montáž jednotlivých komponent, zapojování rozvodů, povrchové úpravy, design, měření, testování, ladění, funkčnost, kvalita, životnost, hospodárnost, hodnocení, závěr, vývoj.

Úspěch - prezentace modelu a seminární práce v tištěné i elektronické podobě, účast na soutěžích, realizace projektu, uvedení do provozu, prodej, reklama.Pokud zvládnete projekt, zhmotníte a odprezentujete váš nápad. Mužete se zúčastnit různých soutěží, převážně na vysokých školách, jako je například, StreTech - ČVÚT, Robotický den na MFF UK, SVK - Nadace Unipetrol-Litvínov, ... . Končí na akademické úrovni. Dále pak máte možnost : patentovat nápad a prodat ho nějaké společnosti (firmě) nebo si založit svou firmu a uvést ho do života. Ve druhém případě si to můžete vyzkoušet. Vytvoříte šestičlenný tým (konstruktér, programátor, designer, ekonom, manager prodeje, ...), založíte si pomyslnou firmu a zúčasníte se soutěže JA Czech . Posláním organizace JA Czech je vzdělávat českou mládež tak, aby poznala hodnotu podnikání, porozuměla obchodu a ekonomii, rozvíjela etický postoj k vedení a byla dobře připravena na svět práce. Záleží na vás.Projekty

Vašim úkolem je navrhnout a vyrobit pomůcku (model), provést s ní potřebná měření směřující ke splnění zadaného úkolu a podle stanovených pokynů vypracovat seminární práci. Například ... .

Pouliční lampa

×
Navrhněte a vyrobte model pouliční lampy ovládané fotorezistorem. To znamená, že bude reagovat na intenzitu světla. Při západu slunce se lampa pozvolna rozsvítí a při východu slunce zhasne. Výrobu modelu, měření, testování zaznamenejte do šablony "seminární práce". Současně vytvořte videodokumentaci výrobního procesu a testování lampy, včetně titulků, hudby a ve formátu MP4 odešlete nebo nasdílejte.