Lineární motor s pohybovým šroubem.
Navrhněte zařízení, které vykoná rovnoměrný přímočarý pohyb. Svou představu podložte projektovou dokumentací a podrobnými výpočty. Sestavte model a na něm proveďte veškerá měření. Výsledky porovnejte a vyhodnoťte.
Hydraulický píst.
Solární ohřev domu.
Kombinované vytápění budov.
Elektro rozvod domu.
Automatizace domácnosti. Reakce na pohyb, čas, světlo, zvuk, prach.
Solární auto.
Model dopravního prostředku se solárním pohonem.
Vodíkové auto.
Model dopravního prostředku s vodíkovým pohonem.
Vodíkový motor - návod
Model větrné elektrárny.
Model solární elektrárny.
Model tepelné elektrárny.
Solární nabíječka.
Generátor.
Generátor střídavého napětí s regulací frekvence.
Elektrické počítadlo otáček.
Optická závora.
Teslův transformátor.