Hodnocení postupu měření

Můžeš porovnat výsledek měření s hodnotou v MFCHT?