Ekologos

Jedná se o projekt s ekologickým zaměřením. Tématická soutěž je primárně určena pro studenty středních a žáky základních škol, popřípadě jejich rodiče, kteří se aktivně zajimají o způsob života a jeho trvalou udržitelnost.

Fotogalerie

2013