Hlavní fáze realizace projektu

Anotace myšlenky - nápad, zlepšovací návrh, požadavky trhu.

Zhmotnění myšlenky - náčrt modelu ve 3D, předběžný rozpočet.

Plánování - tvorba projektové dokumentace, výkresy 2D, sestavy 3D, schémata zapojení elektrických rozvodů, rozvodů vody, vzduchu, ... ,kusovník, design, tabulky, rozpočet, časová přímka, postup výroby.

Strategie výroby modelu - materiál, pomůcky, vybavení, výroba a nákup součástek, montáž jednotlivých komponent, zapojování rozvodů, povrchové úpravy, design, měření, testování, ladění, funkčnost, kvalita, životnost, hospodárnost, hodnocení, závěr, vývoj.

Úspěch - prezentace modelu a seminární práce v tištěné i elektronické podobě, účast na soutěžích, realizace projektu, uvedení do provozu, prodej, reklama.Pokud zvládnete projekt, zhmotníte a odprezentujete váš nápad. Mužete se zúčastnit různých soutěží, převážně na vysokých školách, jako je například, StreTech - ČVÚT, Robotický den na MFF UK, SVK - Nadace Unipetrol-Litvínov, ... . Končí na akademické úrovni. Dále pak máte možnost : patentovat nápad a prodat ho nějaké společnosti (firmě) nebo si založit svou firmu a uvést ho do života. Ve druhém případě si to můžete vyzkoušet. Vytvoříte šestičlenný tým (konstruktér, programátor, designer, ekonom, manager prodeje, ...), založíte si pomyslnou firmu a zúčasníte se soutěže JA Czech . Posláním organizace JA Czech je vzdělávat českou mládež tak, aby poznala hodnotu podnikání, porozuměla obchodu a ekonomii, rozvíjela etický postoj k vedení a byla dobře připravena na svět práce. Záleží na vás.Vašim úkolem je navrhnout a vyrobit pomůcku (model), provést s ní potřebná měření směřující ke splnění zadaného úkolu a podle stanovených pokynů vypracovat seminární práci. Například ... .


Projekty - zadání


×
Navrhněte a vyrobte model pouliční lampy ovládané fotorezistorem. To znamená, že bude reagovat na intenzitu světla. Při západu slunce se lampa pozvolna rozsvítí a při východu slunce zhasne. Výrobu modelu, měření, testování zaznamenejte do šablony "seminární práce". Současně vytvořte videodokumentaci výrobního procesu a testování lampy, včetně titulků, hudby a ve formátu MP4 odešlete nebo nasdílejte.


×
Podle předlohy narýsuj v programu Sweet Home 3D výkresovou dokumentaci potřebnou pro stavbu zahradního domku (chyty). Půdorys zastavěné plochy by neměl přesahovat 25 m2. V tabulkovém kalkulátoru vytvoř rozpočet spotřeby materiálu a časový harmonogram stavby. Navrhni způsob vytápění, rozvod elektrické energie, vody, kanalizace a bezpečnostní systém k zajištění ochrany budovy a pozemku proti násilnému vniknutí. Stavba by měla být nízkoenergetická, plně automatizovaná a nezávislá na rozvodných sítích.


×
Pomůcka určená pro měření v laboratoři. Navrhni a vytvoř projektovou dokumentaci ( v programu Solid Edge ) potřebnou k výrobě pomůcky. Podle projektové dokumentace zajisti její výrobu. Vybav jí potřebnými senzory a řídící jednotkou arduino. Navrhni soubor laboratorních měření a soubor příkladů, které bude možné na pomůcce ověřit. Vše zdokumentuj a odevzdej ve formátu seminární práce (formát PDF) nebo jako prezentaci Google. Nezapomeň ve své právi vytvořit odkazy na projektovou dokumentaci a fotky spojené s výrobou a měřením. Experimenty s pomůckou natoč a ve formátu MP4 nasdílej. Nezapomeň přiložit cenovou kalkulaci spojenou s výrobou pomůcky.