Aplikovaná fyzika

Stránka spolku příznivců aplikované fyziky je určena studentům, kteří uvažují o studiu na vysokých školách s technickým zaměřením a všem příznivcům přírodovedných předmětů, především matematiky, fyziky a informatiky. Páteř spolku tvoří seminaristé. Věnujeme se základům technického kreslení, strojírenství, nauce o materiálech, moderním technologiím a automatizaci. Učíme se vytvářet projektovou dokumentaci v CAD systémech a programovat řídící jednotky. Získané poznatky aplikujeme v praxi, výrobou jednoduchých modelů a pomůcek určených především pro výuku. Naše práce je týmová. Členem týmu se můžeš stát i ty. Stačí si vybrat projekt a zapojit se do aktivit spolku.

Ing. Bc. Rostislav Gondík

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

14. února 2019 bude naše škola opět přístupná veřejnosti.

ROBOFYZ GYMSO

Regionální soutěž kutilů, bastlířů, robotů a zajímavýchj fyzikálních experimentů určená pro žaky základních a středních škol.

EXKURZE 2019

SOUTĚŽE


TMF - mezinárodní fyzikální soutěž
Turnaj mladých fyziků v České Republice představuje soutěž pětičlenných družstev žáků středních škol. Garantem je Jednota českých matematiků a fyziků. Jsou řešeny originální, obecně formulované a často otevřené fyzikální problémy. Zadání úloh klade řešiteli za úkol zadaný problém co nejvíce prozkoumat, vysvětlit a teoreticky podložit – je tedy podobné úkolům, které řeší vědci v základním a aplikovaném výzkumu. V rámci národního TMF probíhají celkem tři kola. V 1. kole soutěže mají družstva několik měsíců na vyřešení 17 úloh; jejich výsledky jsou potom shrnuty a diskutovány v písemných protokolech. Na základě těchto řešení jsou nejlepší družstva vybrána do 2. kola soutěže – regionálního kola; vítězové pak postupují do 3. kola – republikového finále. Vítěz republikového kola reprezentuje Českou Republiku na mezinárodním TMF (IYPT). International Young Physicists´ Tournament (IYPT) IYPT se koná zpravidla v červnu nebo v červenci.


MFF UK - Robotický den
Robotický den je akce s mezinárodní účastí zaměřená na prezentaci a propagaci robotiky, například: Soutěže robotů připravených účastníky akce, ukázky robotických výtvorů, prezentace projektů studentů všech typů škol (základních, středních, vysokých), prezentace firem, které se robotikou a souvisejícími obory v České republice zabývají. Nejbližší našemu vzdělávacímu plánu je soutěž "Free Style". Otevřená soutěž pro všechny druhy robotických prací. Soutěž „Free Style“ je otevřena všem kreativním lidem a jejich roboticky zaměřeným pracím. Není žádné omezení na to, čím se bude práce zabývat nebo co má robot dělat . Výtvor může být reálný stejně jako virtuální. Může být statický stejně jako velmi pohyblivý. Můžete prezentovat vysoce pokročilého všemocného robota stejně jako robotickou báseň… Všechna díla budou vyhodnocena porotou.
Týmům bude určeno místo, kde budou svou práci předvádět. V průběhu akce musí být po celou dobu na místě někdo, kdo bude moci porotě a divákům dílo předvést a odpovídat na případné dotazy. Týmy přivezou plakát velikosti A1 až A0, který představí robota a tým. Tento plakát bude vyvěšený po celou dobu akce. Tým také dodá tento plakát a alespoň 2 fotografie či obrázky a 2 textové odstavce o díle v elektronické formě pro publikační účely . Tyto materiály musejí být dodány prostřednictvím registrační aplikace ještě před příjezdem týmu na Robotický den.


Maker Faire
Maker Faire je největší světová přehlídka inovací, kreativity a důmyslnosti pro celou rodinu. Je to přátelské setkání tvořivých a zvídavých lidí, které baví zkoušet nové věci a sdílet své poznatky a zkušenosti. Je to částečně zábavný jarmark, ale také veletrh pro makery všech generací. Maker Faire se otevírá inženýrům, řemeslníkům, umělcům, kutilům, zahradníkům i vědcům. Je to místo, kde každý může ukázat svůj koníček, vychytávku, hack, experiment nebo projekt. Maker Faire zkrátka nabízí možnost nejen nahlédnout do budoucnosti, ale také se na ní podílet.