Laboratorní práce

Vašim úkolem je navrhnout postup měření, sestavit (zapojit) potřebnou aparaturu, vytvořit srozumitelnou tabulku, do které zapíšete naměřené a vypočtené hodnoty, odvodit potřebmé vzorce, výsledky znázornit graficky a vyhodnotit výsledek měření. Na odevzdání laboratorního protokolu máte týden.Laboratorní práce z fyziky pro 2 ročník

Změřte průměr vlasu, tloušťku listu papíru, vnitřní a vnější průměr kádinky, hloubku dna zkumavky, sklon střechy naší školy. K měření použijte vhodná měřidla a vyčíslete, s jakou přesností jste měřili.

Pokuste se identifikovat vzorky pevných látek. Navrhněte zkoušky, výpočty a měření, která vám pomohou vzorky pojmenovat. Zjistěte například jejich hustotu, elektrický odpor, vodivost, zda jsou magnetické, barvu, otěr, vryp, ohyb, hmotnost, křehkost, ... . Vše porovnejte s hodnotami v tabulkách a rozhodněte, co vlasně máte před sebou.

Dostal jem chuť na kávu. Potřebuji ohřát vodu. V laboratoři máme k dispozici elektrický vařič, dvě různé rychlovarné konvice a lihový kahan. Nemohu se rozhodnout. Co mi doporučíte? Která káva bude levnější?

Na čem závisí doba kmitu kyvadla? Na jeho délce, hmotnosti nebo na poloze těžiště?

a) změř a potvrď výpočtem velikost vztlakové síly
b) sestav jednoduchý kladkostroj a dokaž, jestli opravdu volná kladka dokáže zdvojnásobit sílu.
c) dokážeš sestavit kladkostroj, který umí zvětšit sílu 6x? Pokud ano, sestav ho, změř sílu siloměrem, vše zapiš a vyfoť.
d) Porovnej, kolik energie potřebuješ k zvednutí telesa bez kladkostroje a s kladkostrojem.

1. Zjistěte měřením a výpočtem, na jakou teplotu se ustálí voda, ke které přilijeme vodu teplejší.
2. Určete měrnou tepelnou kapacitu vybraných látek.

Může mít Měsíc atmosféru? Vypočítejte střední kvadratickou rychlost částic plynů a porovnejte ji s únikovou rychlostí Měsíce. Které plyny by mohly tvořit plynný obal Měsíce?