Laboratoř

Pokyny k měření:

Před započetím měření proveďte kontrolu zapojení. Při práci dodržujte bezpečnostní předpisy. Neopouštějte své pracoviště. Po ukončení měření, očistěte pomůcky , vypněte přístroje a ukliďte pracoviště. Nahlašte zjištěné závady. Z každého pozorování, pokusu, měření, výroby modelu vypracujte příslušný zápis.DokumentaceKvalita měření

Chyby měření

Každé měření je zatíženo chybami. Jsou důsledkem nedokonalosti našich smyslů a nepřesnosti měřících přístrojů. Výsledek měření mohou také ovlivnit vnější vlivy, například otřesy, magnetické pole, nestálá teplota, tlak i vlhkost. Chybovat můžeme soustavně a náhodně. Při měření mohou vznikat také hrubé chyby, jejichž původ může být v nepozornosti, únavě nebo omylu pozorovatele.