Měření

Vašim úkolem je provést měření podle návodu. Zápis z měření odevzdáte na konci druhé vyučovací hodiny.

Elektřina

Energie

Hospodárnost strojů

Kapaliny

Měřící přístroje

Optika - paprsková

Optika - vlnová

Pevné látky

Pohyb

Vesmír