Seminární práce

Vašim úkolem je navrhnout a vyrobit pomůcku (model), provést s ní potřebná měření směřující ke splnění zadaného úkolu a podle stanovených pokynů vypracovat seminární práci. Na výrobu pomůcky a vypracování seminární práce máte jeden měsíc.

Model autíčka s reaktivním pohonem

Pokuste se vyrobit podvozek, na který upevníte nafukovací balónek. S tímto strojem proveďte nasledná měření. Zjistěte jeho hmotnost, dráhu a čas jízdy. Měření rozdělte na dvě části. V první části jízdy bude model zrychlovat (dokud bude v balónku vzduch) . Ve druhé části pojede setrvačností a díky odporovým silám bude zpomalovat. Zjistěte velikost odporových sil, které ho donutí zastavit a pokuste se vypočítat účinnost tohoto stroje. Výrobu modelu, měření, testování zaznamenejte do šablony "seminární práce". Současně vytvořte videodokumentaci včetně titulků, hudby a ve formátu MP4 odešlete nebo nasdílejte.